หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา พิธียกเรือ พิธีเจิมเรือ พิธีเจิมรถ วัตถุมงคล ร่วมสนับสนุนเว็บ

พิธีไหว้ครูประจำปีวัดพุน้อยการสืบทอดพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชาให้  เมตตาต่อลูกศิษยในด้านต่าง ๆ และมักจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี  สำหรับการจัดประเพณีไหวค้รูของวัดพุน้อย หลวงปู่แบน ซึ่งถือว่าเป็นบูรพาจารย์ของวัด พุน้อย ได้กำหนดวันสำหรับ จัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีแรก ของเดือนมีนาคม และมีการจัดพิธีการไหวครูสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน

ในการจัดประเพณีไหว้ครูของวัดพุน้อยได้ผนวกเอาพิธีสวดบูชานพเคราะห์ เข้ามาร่วมด้วย เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน วัดพุน้อยจึงจัดพิธีกรรมสวดบูชานพเคราะห์ในคืนวันก่อน วันทำพิธีไหว้ครู คือวันพุธที่6 มีนาคม ต้งัแต่เวลา 18.00 น. เป็ นต้นไป การจัดพิธีกรรมสวดบูชานพเคราะห์เสริมเข้ามาในพิธีกรรมไหวค้รูของวัดพุน้อย ทำให้มีคนเดินทางมาร่วมงานเป็นนวนมากเพราะได้เข้าร่วมพิธีกรรมที่เสริมสร้างความเป็นมงคลทั้งสองพิธี

การจัดพิธีไหว้ครูวัดพุน้อยทางวัดได้สร้างรูปเหมือนหลวงปู่แบนขนาดเท่าองค์จริงด้วยการแกะสลักจากไม้ตะเคียนทอง


และใช้โอกาสการจัดพิธีไหว้ครูจัดงานฉลองรูปเหมือนหลวงปู่แบนที่สร้างขี้นเพื่อนำมาตั้งไว้เพื่อให้คนได้มากราบไหว้บูชา รูปเหมือนหลวงปู่แบนเป็นอิริยาบถยืน  มือขวายื่นตรงออกมาและชี้นิ้วตรงไปข้างหน้า มือซ้ายถือเรือแม่ตะเคียนทอง

ลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดวิธีปฎิบัติบูชาขี้นใหม่คือคือพิธีเบิกเนตร คือการใช้หน้าผากของตนไปสัมผัสที่นิ้วชี้ของรูปเหมือน และขอพรในสิ่งที่ตนปรารถนา ซึ่งได้รับความนิยมบูชาในปัจจุบัน

 
ารค้นหาที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐีเรือทอง วัดพุน้อย จ.ลพบุรี เบอร์โทรวัดพุน้อย ไหว้ครูวัดพุน้อย 2564 วัดพุน้อยเปิดหรือยัง ประวัติพระครูประภัทรธรรมทิน วัดพุน้อย หลวงปู่แบน วัดพุน้อย เฟส บุ๊ค วัดพุน้อย ประวัติวัดพุน้อย ร่วมกลุ่มศิษย์วัดพุน้อย จ.ลพบุรี เพื่อรับถึงข่าวสารจากทางวัดพุน้อย รีสอร์ท ที่พักใกล้วัดพุน้อย จ.ลพบุรี

ติดต่อวัดพุน้อยโดยตรงที่  วัดพุน้อย ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110   โทร 036 7760477