หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา พิธียกเรือ พิธีเจิมเรือ พิธีเจิมรถ วัตถุมงคล ร่วมสนับสนุนเว็บ

งานจุลกฐินวัดพุน้อย

ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเป็นเจ้าภาพทอดจุลกฐินสามัคคี   ที่วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ่านหมี่ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่และหาวัดไหนทำอยากขึ้นทุกปี มีประชาชน และพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา เดินทางมาร่วมงานบุญกันจนแน่นวัด และที่ประชาชนที่มีจิตศัทธามาร่วมงานบุญกฐินของวัดพุน้อย เพราะทุกคนจะมีการนำเรือแม่ตะเคียนที่บูชาจากวัดพุน้อยมาร่วมแห่รอบโบสถ์ทำให้เกิดความสวยงามและประชาชนที่พบเห็นจะเป็นเรือลอยอยู่เหนือหัว

สาเหตุประการหนึ่งที่มีการทำจุลกฐิน เนื่องมาจากกำหนดการกรานกฐินนั้นมีระยะเวลาจำกัด และพระสงฆ์ไม่สามารถขวนขวายดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผ้ากฐินเองได้ เพราะจะทำให้กฐินเดาะ (สังฆกรรมเสีย) จึงอาจมีบางวัดที่ใกล้กำหนดหมดฤดูกฐินแต่ยังไม่มีผู้นำกฐินมาถวาย ทำให้ในสมัยก่อนเมื่อใกล้เดือน ๑๒ (หมดฤดูกฐิน) มักจะมีผู้ศรัทธาตระเวนไปตามวัดต่างๆ

 เมื่อเจอวัดที่ยังไม่ได้รับถวายผ้ากฐิน จึงต้องเร่งรีบขวนขวายจัดการทำผ้ากฐินให้เสร็จทันฤดูกฐินหมด ซึ่งบางครั้งอาจเหลือเวลาแค่วันเดียว จึงต้องอาศัยความร่วมมือของคนทั้งชุมชน ในการร่วมกันจัดทำผ้าไตรจีวรให้สำเร็จก่อนหมดฤดูกฐิน (เพราะสมัยก่อนไม่มีผ้าไตรจีวรสำเร็จรูปขาย) การร่วมมือกันจัดทำจุลกฐินดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

จุลลกฐินวัดพุน้อย ส่วนใหญ่ประชาชนจะเดินทางมาด้วยแรงศัทธา เพราะว่าไม่มีเจ้าภาพใหญ่ และเป็นกฐินที่ร่วมแรงร่วมใจนำเงินมาร่วมทอดกฐิน มีทั้งเงินเหรียญ เงินธนบัตรฉบับละ 20 บาท ฉบับละ 50 บาท ฉบับละ 100 บาท ฉบับละ 500 บาท และฉบับละ 1,000 บาท แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบงค์20บาท แบงค์50บาท และแบงค์100 บาท จะมีมากกว่าแบงค์อื่นๆ จึงมองได้ว่าจุลกฐินของวัดพุน้อยเป็นงานกฐินที่ประชานชนที่มีเงินน้อยก็มาร่วมงานบุญใหญ่กันได้อย่างมีความสุขและได้บุญมาก

ขอเชิญร่วมงานบุญจุลกฐินวัดพุน้อย ปีที่ ๑๕
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมเพรียงกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา อานิสงส์มหาจุลกฐิน
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีถวายผ้า จุลกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี
ร่วมเป็นเจ้าภาพ จุลกฐิน สามัคคี กองละ ๑,๐๐๐ บาท
รับวัตถุมงคลเหรียญ หลวงปู่แบน จนฺทสโร ๑ เหรียญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน

ารค้นหาที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐีเรือทอง วัดพุน้อย จ.ลพบุรี เบอร์โทรวัดพุน้อย ไหว้ครูวัดพุน้อย 2564 วัดพุน้อยเปิดหรือยัง ประวัติพระครูประภัทรธรรมทิน วัดพุน้อย หลวงปู่แบน วัดพุน้อย เฟส บุ๊ค วัดพุน้อย ประวัติวัดพุน้อย ร่วมกลุ่มศิษย์วัดพุน้อย จ.ลพบุรี เพื่อรับถึงข่าวสารจากทางวัดพุน้อย รีสอร์ท ที่พักใกล้วัดพุน้อย จ.ลพบุรี

ติดต่อวัดพุน้อยโดยตรงที่  วัดพุน้อย ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110   โทร 036 7760477